Turistické trasy 2018

V rámci prípravy 65. ročníka Letného zrazu Klubu slovenských turistov  (LZ KST) v Piešťanoch boli kompletne skontrolované aj opravené pasové značenie na turistických značených trasách (TZT) v 3 samosprávnych krajoch, na ktorých boli pripravované pešie turistické pochody pre účastníkov.

Zároveň s bola vykonaná aj kompletná elektronická pasportizácia  TZT od rekreačného strediska Bezovec až po Hlohovec.  Po odbornej stránke tieto činnosti zabezpečoval Slavomír Frčka, značkár KST,  s aktívnou pomocou členov TJ Bezovec Piešťany.

Súčasťou tejto sizifovskej činnosti bolo aj presmerovanie tých úsekov TZT, ktoré kolidovali s  hospodárskymi záujmami nových vlastníkov lesných alebo poľnohospodárskych  pozemkov.

Sumár vykonaných prác za rok 2018 so zoznamom aktívnych členov KST a TJ Bezovec Piešťany (v okresoch PN, HC, TO, Nm/V):

Boli čistené od náletových drevín turistické značené trasy (TZT) :

Slavomír Frčka 39,8 km TZT č. 0705a,  č. 5135,  č. 2425, č. 5119, č. 2443
Jozef Prištic 25,8 km TZT č. 5135,  č. 2425, č.  5119, č. 2443
Viera Mikesková 22,8 km TZT č. 2425, č. 5119, č. 2443
Jaroslav Repka 5,0 km TZT č.  2417
Ladislav Beleščák 0,5 km TZT č. 0705a

Boli preznačené (premaľované) TZT :  

Slavomír Frčka 94,4 km TZT č. 0705a, 8123, 8148, 5135, 2417, 2425, 5119, 2443
Jozef Prištic 34,8 km TZT č. 5135, 8148, 2425,5119,2443
Viera Mikesková 31,5 km TZT č. 0705a
Ladislav Beleščák 5,0 km TZT č. 0705a

Boli vykonané prace na údržbe, oprave smerovníkov a smeroviek (TIM)

Slavomír Frčka 13 ks TZT č. 8123, 0705a, 0705i, 5135
Jozef Prištic 6 ks TZT č.0705a, 0705i, 5135
Michal Fiala 2 ks TZT č. 8123

Bola vykonaná elektronická pasportizácia  TZT 

Slavomír Frčka  a  Jozef Prištic

Detaily trás:

  1. Hlohovec –  Sedlo Havran – Marhát – Bezovec   (Červená TZT č. 0705)
  2. Piešťany, Kolonádový most – Sedlo Havran – Motorest Čertova pec (Modrá TZT č.2417)
  3. Motorest Čertova pec – Striebornica –  Piešťany –   Banka – Pod Lipinou (Zelená TZT č. 5135)
  4. Piešťany, železničná stanica –  Banka – Plešiny – Motorest Čertova pec(Žltá TZT č. 8123 – Chodník Karola Domina)