Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 18.9.2020, vo veku 65 rokov, zomrel dlhoročný člen TJ Bezovec Piešťany Miloslav Križko.

Miloslav Križko sa narodil 18.1.1955. Veľkú časť svojho života venoval činnostiam spojených s TJ Bezovec Piešťany. Neodmysliteľne sa spája s „Bakulákom“, ktorého vlastnoručne vyrobil na svoj obraz a ktorý sa stal ikonou tradičného Bakuľového pochodu, ktorý TJ Bezovec usporadúva každoročne.

Česť jeho pamiatke!