Piešťany, železničná stanica – Banka – Plešiny – Motorest Čertova pec (Žltá TZT č. 8123 – Chodník Karola Domina)

Žltý turistický značený chodník (TZT) č. 8123 bol  pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR  (1918 – 2018)  a zároveň aj konania 65. ročníka celoslovenského letného zrazu KST v Piešťanoch, premenovaný na chodník Karola Domina.

Za týmto účelom sa museli pre inštalovať všetky kovové  tabuľky na turistických informačných miestach (TIM), kompletne  opraviť  pasové maľované značenie a to najmä v tých miestach kde bola vykonávaná ťažba drevenej hmoty.  Okrem toho bol chodník predĺžený  o úsek od Piešťany, železničná stanica po Piešťany, kolonádový most. Pred vytýčením a  vyznačením nového úseku, značkár KST Slavo Frčka si tuto skutočnosť dopredu od konzultoval aj odsúhlasil so správcom miestnych komunikácii  Služby mesta Piešťany (takže sa nič nebilo  na čierno).

Predĺženie TZT č. 8123 bolo najmä  preto aby turisti, ktorý prichádzajú do Piešťan  vlakmi alebo autobusmi sa vedeli bezproblémov dostať  ulicami mesta Piešťany priamo na na turistické značené trasy  (TZT) v pohorí Považského Inovca.

Tieto práce boli vykonané a dokončené  pred začiatkom letného zrazu KST v Piešťanoch. Premaľovanie aj výmenu tabuliek vykonal kompletne  Slavo Frčka, značkár KST.  Pri výmene celého TIM Plešiny pomáhal Michal Fiala.

Takisto ako aj na ostatných TZT aj tu bola spravená kompletné elektronická pasportizácia.

Nákup farieb, pomocného materiálu, cestovné náklady spojené s pre inštalovaním  nových tabuliek ako opravami pásového značenia na TZT č. 8123,  kompletne znášal TJ Bezovec Piešťany!

Všetky nové smerové tabuľky,  tabuľky miestneho názvu  na TIM a 3 ks žltý stĺp   dodal Klub slovenských turistov (KST).

REZORT Piešťany ešte v roku 2017 financoval kompletnú rekonštrukciu  veľkej turistickej informačnej mapy na Motoreste Čertova pec a inštaláciu novej  veľkej turistickej mapy  pri stanici SAD a ŽSR v Piešťanoch.  Toto celé vybavil Mišo Fiala.

fotodokumentácia