Hlohovec – Sedlo Havran – Marhát – Bezovec (Červená TZT č. 0705)

Červená turistická značená trasa (TZT)  č. 0705  vychádza z  mesta Hlohovec  je vedená po pohorí Považského Inovca  a konči v Trenčíne.  Je rozdelená na 3 úseky:

Prvý úsek je Hlohovec – Bezovec, rekreačné stredisko, v dĺžke 42,0 km, (č. 0705a).

Druhy úsek je Bezovec, rekreačne stredisko – Chata pod Inovcom, v dĺžke 20,1km, (č. 0705b).

Tretí úsek je Chata pod Inovcom – Trenčín, hotel Tatra, v dĺžke 20,3km, (č. 0705c).

V roku 2018  musel byť celý úsek TZT č. 0705a od Hlohovca po Bezovec, rekreačne stredisko (42,0km) kompletne celý premaľovaný aj  opravovaný.

Úsek od Veselých vrškov po Kostolný vrch sa musel doslova nanovo presekať, prekliesniť aj prečistiť a následne aj premaľovať, lebo celý zarastený náletovými drevinami.

Úsek medzi Marhátom a Trhovičnou lúkou nemal takmer žiadne viditeľné maľované pásové značky a turisti tam chodili  buď popamäti alebo ak mali šťastie tak sa sa niekoho spýtali alebo zablúdili.

Niekde sa museli dodatočne osadiť vysoké drevené žlte koly – značky, tak aby turisti neblúdili ako napríklad na Svrbickej plešine. Tu pomohol najmä Laco Beleščák zo Svrbíc.

Pri oprave maľovaných pásových značiek na úseku Hlohovec – Ovčia skala – Sedlo Havran pomáhala  najmä  Vierka Mikesková.

A tam kde to bolo nevyhnutné snajmä kde dochádzalo k zbytočným kolíznym situáciam s hospodárskymi záujmami nových správcov – majiteľov pozemkov sa musela trasa odkloniť, teda nanovo vytýčiť a preznačiť.  Napríklad úsek „Na chotári“ kde niekoľko rokov vznikali zbytočne kolízne situácie medzi nedisciplinovanými turistami a majiteľom obory. Nove vytýčenie aj preznačenie vykonal Slavo Frčka značkár KST.

Tam kde boli poškodené TIM (to sú tie žlté stĺpy so smerníkmi) sa museli očistiť, opraviť, premaľovať,  skorodované smerniky zreparovať. Ako napr.  TIM Huminištia alebo TIM sedlo Gajda kde pomáhal  Jožo Prištic.

Pri oprave TZT č. 0705a bola nanovo premaľovaná odbočka na výhliadku Visiace  skaly, jedná sa o TZT č. 0705V.  Prírodná pamiatka Visiace skaly bola vyhlásená v roku 1994 a je v 4 stupni ochrany prírody. Pohyb mimo vyznačený turistický chodník je zakázaný.  Tak isto je tam zakázané konať hromadné podujatia a zhromaždenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu SAŽP, SIŽP.

Tak isto bol spravený aj kompletný elektronický pasport  TZT pre potreby údržby v budúcnosti, teda boli zdokumentované všetky turistické informačné miesta (TIM), smerove tabuľky,  GPS údaje, aktualizované elektronické zakreslenie trasovania TZT na mape,  aj s kompletnou fotodokumentáciou.   Vid fotky.

Pri tejto práci cennými radami aj návrhmi pomáhali aj členovia KST Hlohovec.

Názvoslovie na TZT na priložených fotkách je v súlade z kartografickými mapami pre dané územie,  teda tak ako sa v skutočnosti volajú a nie tak ako si to ľudia alebo turisti  „premenovali“  podľa seba ako im to práve vyhovovalo.

Všetky náklady (nákup farieb, pomocného materiálu, cestovné náklady) spojené s opravami na TZT č. 0705a  kompletne znášal TJ Bezovec Piešťany!

fotodumentácia