Turistické podujatie „SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MARHÁT Jaroslava Böhma“ je zrušené

Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v  Európe a prijatých opatrení SR, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na obmedzenie šírenia koronavírusových ochorení Vám oznamujeme, že 49.ročník „ SILVESTROVSKÉHO VÝSTUPU NA MARHÁT Jaroslava Böhma“, ktorý sa mal konať 31.12.2020, sa v roku 2020 OFICIÁLNE NEORGANIZUJE!