O nás

Telovýchovná jednota (ďalej TJ) Bezovec Piešťany je združenie občanov, ktorí prostredníctvom združenia vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných obdobných aktivitách.

Poslaním TJ je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevnenie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

TJ Bezovec Piešťany vznikla uznesením predsedníctva okresného výboru ČSTV v Trnave dňa 5.11.1970.

Naši užívatelia

členovia, sympatizanti občianskeho združenia TJ Bezovec Piešťany ako aj všetci priaznivci organizovanej turistiky.