Piešťany, Kolonádový most – Sedlo Havran – Motorest Čertova pec (Modrá TZT č.2417)

Modrá turistická značená trasa (TZT) č. 2417   od TIM  Piešťany, kolonadový most pokračuje  smerom na Štepnicu (popri zdevastovanej reštaurácii Červená veža) potom stúpa hore popri Bakchus vila na sedlo Havran kde križuje červenú TZT  č. 0705a a pokračuje až na Motorest Čertova pec, kde končí (dĺžka 10,0 km).

Kritickým úsekom tejto TZT bola najmä časť od TIM Vila Bakchus po TIM Havran,  rázcestie  kde v úzkych úžľabinách s koridorom širokom len 50-60cm bola vedená nielen pešia turistická trasa ale aj cyklotrasa (!). Okrem toho majiteľ obory si z pochopiteľných dôvodov si ohradil  časť luky a teda TZT sa musela preložiť.

Nove vytýčenie aj preklad TZT č. 2417 na tomto úseku, tak aby už nedochádzalo k nebezpečným  kolíziam v úzkej úžľabine, vykonal značkár KST Slavo Frčka.

Ďalším chronickým problematickým úsekom je miesto kde prebieha dlhodobejšie ťažba drevenej hmoty a to je od TIM Sedlo Havran smerom dolu na Motorest Čertova pec. Najmä úsek od TIM Prameň (búrková studnička)  po TIM Motorest Čertova pec kde bol miestami vykonaný holorub (rástli tam jedlé gaštany) bolo  nutne kompletne nanovo vytýčiť TZT aj  premaľovať pasové značenie… a samozrejme cele presekať  od náletových drevín,  ktoré tam veľmi intenzívne rastú.  A tu pri čistení chodníka od náletových drevín  výdatne pomohol najmä Jaro Repka.

Názvoslovie na TZT aj na priložených fotkách je v súlade z kartografickými mapami pre dané územie,  teda tak ako sa v skutočnosti volajú a nie tak ako si to ľudia alebo turisti  „premenovali“   ako sa im práve hodilo.

Aj na tejto TZT č. 2417,  bola spravená komplexná elektronická pasportizácia.

Všetky náklady (nákup farieb, pomocného materiálu, cestovné náklady) spojené s opravami na TZT č. 2417  kompletne znášal TJ Bezovec Piešťany!

fotodumentácia