Motorest Čertova pec – Striebornica – Piešťany – Banka – Pod Lipinou (Zelená TZT č. 5135)

Zelená turistická značená trasa (TZT) č. 5135  spája Motorest Čertova pec  cez TIM  Striebornica, kde križuje červenú TZT č. 0705a,   z rekreačnou oblasťou STRIEBORNICA pri Moravanoch nad Váhom, potom pokračuje  na KÚPEĽNÝ OSTROV  Piešťany. Tu križuje žltú TZT č. 8123 – chodník Karola Domina, potom sa  popri potoku Vápenník  znovu vchádza do obce Banka, pokračuje  smerom na lyžiarku ulicu. Ďalej stupa po poľnej cesta  na Seništia a obchádza po hrebeni Vápeništia rekreačne zariadenie AHOJ nad obcou Banka.

Novo vytýčené časti TZT boli pred konzultované a odsúhlasené aj u správcu  SLK, pod ktorého činnosť spadajú všetky parkové úpravy  Kúpeľného ostrova, aj s OcÚ Banka priamo so starostkou. Novo vytýčený úsek TZT bol následne  odsúhlasený aj  na ústredí značenia TZT v Bratislave (06/2018). Všetky TIM (žlté stĺpy) boli riadne osadené  v teréne aj so smerovými tabuľkami s podrobnými časovými údajmi (07/2018). Časove údaje na smerových tabuľkách boli riadne prepočítané podľa tabuľky nomogramu (výpočet turistického pochodového času  t = 15d + 0,28 h + 0,00036 h2 / d ) kde výsledné hodnoty sa zaokrúhlili na celých 15, 30, 45, a 60 minút.  Všetko čo bolo v teréne nainštalované bolo ako vždy fotené aj zamerané GPS suradnice.  Všetky tieto činnosti vykonal Slavo Frčka, značkár KST.

Turisti veľmi radi chodia na rekreačne zariadenie AHOJ ktoré je situované na severnom svahu Vapeništia, ale akosi si pri tom zabúdajú  že sa tam nachádza nielen takmer celoročne využívaný  bykrosový areál, ale sú tam aj lyžiarske dráhy na tráve pre kolieskové lyže kde sa od skorej jari do neskorej jesene trénuje aj súťaží.  A v prípade že je tam dostatok snehu dá sa tam aj lyžovať v zime. Lenže tam nezriedka dochádzalo a  bohužiaľ aj dochádza ku kolíznymi situáciam keď prechádzajúci peší turisti bohorovne križujú tieto dráhy na ktorých sa veľkou rýchlosťou pohybujú lyžiari aj cyklisti.

Aby sa eliminovali tieto kolízie medzi turistami, lyžiarmi aj cyklistami  bola predlžená zelená TZT č. 5135 tak, aby turisti tieto bykrosove aj lyžiarske dráhy bezpečne obišli po miestnych účelových alebo  poľných komunikáciach  teda po vrstevnici Seništia a po hrebeni Vápeništia ponad rekreačne zariadenie AHOJ.  Pritom sa ale môžu na bezpečne pozerať na rýchle  jazdiacich cyklistov aj lyžiarov na tráve pripadne na snehu.

Pri tejto práci aktívne priamo v teréne pomáhali Jožo Prištic, Rudo Drlička a Laco Bábik.  ale

Názvoslovie na TZT na priložených fotkách je v súlade z kartografickými mapami pre dané územie,  teda tak ako sa v skutočnosti volajú a nie tak ako si to ľudia alebo turisti  „premenovali“  podľa seba alebo ako im to práve vyhovovalo.

Všetky náklady spojené s tou TZT kompletne znášal TJ Bezovec Piešťany!

fotodokumentácia