Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 13.3.2020, vo veku nedožitých 86 rokov, zomrel dlhoročný člen TJ Bezovec Piešťany Ing. Karol Robert Thoma.

Ing. Karol Robert Thoma sa narodil 9.5.1934. Celý svoj život sa venoval životu na Bezovci. Spolu s Bratom Róbertom začali s myšlienkou postaviť na Bezovci vlek s dĺžkou 1000m, ktorá sa zrealizovala a vlek VL1000 bola v roku 1965 spustený do prevádzky. Karol bol medzi zakladajúcimi členmi TJ Bezovec Piešťany, ktorá vznikla pred 50 rokmi dňa 5.11.1970. Zároveň bol aj zakladajúcim členom a členom prvého predstavenstva združenia Lanovky a vleky na Slovensku, ktoré bolo založené v roku 1967. Ako stavebný inžinier bol pri všetkých významných projektoch, ktoré sa v 70. a 80.rokoch vybudovali na Bezovci.

Česť jeho pamiatke!