Turistické podujatie „Otvorenie 100 jarných km“ je zrušené

Vzhľadom na hroziacu pandémiu nového koronavírusu COVID-19 by sme Vám chceli dať do pozornosti odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie[1] a Úradu verejného zdravotníctva SR[2].

Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v  Európe a prijatých opatrení SR, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na obmedzenie šírenia koronavírusových ochorení Vám oznamujeme, že 64.ročník Otvorenia 100 jarných km, ktorý sa mal konať 28.3.2020, sa v roku 2020 neuskutoční!

[1] www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
[2] www.uvzsr.sk/