Jarné upratovanie Sĺňavy a Váhu 2020

Mesto Piešťany v spolupráci so Službami mesta Piešťany, Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. a OZ Sĺňava Piešťany organizujú

10. ročník Jarné upratovanie Sĺňavy a Váhu

21. 3. 2020

zraz o 10:00 u Dina