Darovanie 2 % z daní

Milí športoví priatelia, priaznivci turistiky,

radi by sme Vám poďakovali za darovanie 2% z dane, ktoré ste nám venovali v roku 2018.

Chceli by sme Vás s úctou požiadať o poukázanie 2% prípadne 3% pre náš klub aj v tomto roku.

Darujte nám Vaše 2% zo zaplatenej dane a podporte nás pri zlepšovaní turistických podmienok v okolí Piešťan a organizovaní turistických akcií pre širokú verejnosť. POZOR – darujte 3% Ak ste ako dobrovoľník v minulom roku pomáhali v našej organizácii aspoň 40 hodín, môžeme Vám pripraviť potvrdenie (vzor), na základe ktorého môžete poukázať 3% namiesto 2% z dane.

Tlačivo s vyhlásením si môžete vytlačiť z prílohy.

Valné zhromaždenie TJ Bezovec Piešťany

TJ Bezovec Piešťany si Vás dovoľuje pozvať na valné zhromaždenie, ktorá sa bude konať

dňa 15. marca 2019 (piatok) o 17.30 hod.

v priestoroch bufetu DINO na Sĺňave, Piešťany.

Program valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti TJ Bezovec od poslednej členskej schôdze
  4. Správa mandátovej komisie
  5. Plán činností na rok 2019
  6. Predloženie návrhu uznesenia a schválenie uznesenia.
  7. Záver

S pozdravom

 

Ing. Ladislav Bábik

predseda TJ Bezovec Piešťany