Turistické podujatie „BLATOVÝ POCHOD“ je zrušené

Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v  Európe a prijatých opatrení SR, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na obmedzenie šírenia koronavírusových ochorení Vám oznamujeme, že 42.ročník „BLATOVÉHO POCHODU“, ktorý sa mal konať 21.11.2020, sa v roku 2020 OFICIÁLNE NEORGANIZUJE!