41.ročník Bakuľového pochodu

Vážení turisti,

dovoľujeme si Vás pozvať už na 41.ročník Bakuľového pochodu, ktorý sa uskutoční dňa 19.09.2020 (sobota).

Tešíme sa na Vašu účasť!

H o r á m  z d a r !

viac na :Bakuľový-pochod 2020