Turistické trasy 2019

V rámci prípravy peších turistických pochodov v gescii KST Hlohovec, TJ Bezovec Piešťany, TJ Tesla Piešťany bola v roku 2019, aj  pre pokračujúcu ťažbu drevnej hmoty v lesoch Považského Inovca ako aj po živelných veterných smrštiach            a v neposlednom rade aj vandalizmu,  vykonávaná následná kontrola a údržba (oprava) turistických značených chodníkov aj smerníkov.

Fyzická kontrola stavu sa začala už  začiatkom marca  2019 a všade tam kde bolo nutné sa prečisťovali chodníky od náletových drevín respektive od popadaných konárov (celoročne).

Najhoršia  situácia  je na úsekoch od sedla Havran a Striebornica  dole na Čertovu pec, presnejšie  TZT č. 8123 (žltá chodník Karola Domina), TZT č. 5135 (zelená)   a TZT č. 2417 (modrá)  kde  ťažba drevnej hmoty aj k intenzívny  rast náletových drevín.

Problematickým  aj  úsek červenej TZT  č. 0705a   Sokolie skaly  – Marhát – Jelenie jamy –  kde začala ťažba drevenej hmoty.  Na úseku Veselé vršky smerom na Kostolný Vrch  sa  vplyvom poľnohospodárskej činnosti – pasenie dobytka nechtiac  zlikvidovali orientačné stĺpy s pasovými značkami.

Okrem toho  prichádzajú predsedovi TJ Bezovec Piešťany Laco Bábik  podnety od turistov, na ktorých úsekoch je problém s orientáciou, respektive že tam chýbajú turistické značky  alebo sú vandalmi poškodené smerníky.

A samozrejme kompletná rekonštrukcia  na TZT č.  5131 (zelená) na úseku   Trhovičná lúka – Sokolie skaly – Gonove lazy –  Horáreň Modrová.

Detaily trás:

  1. Hlohovec – Sedlo Havran – Marhát – Bezovec (Červená TZT č. 0705)
  2. Piešťany, Kolonádový most – Sedlo Havran –  Motorest, Čertova pec (Modrá TZT č. 2417)
  3. Motorest Čertova pec – Striebornica –  Piešťany – Banka – Pod lipinou (Zelená TZT č. 5131)