Plán akcií TJ Bezovec Piešťany na rok 2020

dátum akcia vedúci telefón e-mail ročník
18.1.2020 BEZOVEC – PIEŠŤANY Bábik Ladislav +421910834341 tjbezovec@gmail.com 34
21.3.2020 Jarné upratovanie brehov Sĺňavy Piešťany Fiala Michal +421908437110 michal.fiala.dino@gmail.com  
28.3.2020 OTVORENIE 100 JARNÝCH Bábik Ladislav +421910834341 tjbezovec@gmail.com 64
1.5.2020 HORE VÁHOM – DOLE VÁHOM Iveta Ondrášiková +421907111032 i.m.o@azet.sk 7
13.6.2020 INOVECKÁ 50-KA Rudolf Drlička +421907583800 rdrlicka@azet.sk 41
19.9.2020 BAKUĽOVÝ POCHOD Ladislav Bábik +421907488977 tjbezovec@gmail.com 41
26.9.2020 VKU Výstup na Kráľovu holu/Šumiac Fiala Michal +421908437110 michal.fiala.dino@gmail.com účasť
21.11.2020 BLATOVÝ POCHOD Rudolf Drlička +421907583800 rdrlicka@azet.sk 42
31.12.2020 SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MARHÁT Jaroslava Böhma Rudolf Drlička +421907583800 rdrlicka@azet.sk 49