Darovanie 2 % z daní

Milí športoví priatelia, priaznivci turistiky,

radi by sme Vám poďakovali za darovanie 2% z dane, ktoré ste nám venovali v roku 2020.

Chceli by sme Vás s úctou požiadať o poukázanie 2% prípadne 3% pre náš klub aj v tomto roku.

Darujte nám Vaše 2% zo zaplatenej dane a podporte nás pri zlepšovaní turistických podmienok v okolí Piešťan a organizovaní turistických akcií pre širokú verejnosť.

POZOR – darujte 3%

Ak ste ako dobrovoľník v minulom roku pomáhali v našej organizácii aspoň 40 hodín, môžeme Vám pripraviť potvrdenie (Dobrovolnictvo-VZOR 2020), na základe ktorého môžete poukázať 3% namiesto 2% z dane.

Tlačivo s vyhlásením si môžete vytlačiť z prílohy( Vzor vyhlasenie-o-poukazani-dane 2020).

Turistické podujatie „SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MARHÁT Jaroslava Böhma“ je zrušené

Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v  Európe a prijatých opatrení SR, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na obmedzenie šírenia koronavírusových ochorení Vám oznamujeme, že 49.ročník „ SILVESTROVSKÉHO VÝSTUPU NA MARHÁT Jaroslava Böhma“, ktorý sa mal konať 31.12.2020, sa v roku 2020 OFICIÁLNE NEORGANIZUJE!

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 18.9.2020, vo veku 65 rokov, zomrel dlhoročný člen TJ Bezovec Piešťany Miloslav Križko.

Miloslav Križko sa narodil 18.1.1955. Veľkú časť svojho života venoval činnostiam spojených s TJ Bezovec Piešťany. Neodmysliteľne sa spája s „Bakulákom“, ktorého vlastnoručne vyrobil na svoj obraz a ktorý sa stal ikonou tradičného Bakuľového pochodu, ktorý TJ Bezovec usporadúva každoročne.

Česť jeho pamiatke!

POZVÁNKA na členskú schôdzu

TJ Bezovec Piešťany si dovoľuje pozvať členov na valné zhromaždenie, ktorá sa bude konať

dňa 19. júna 2020 (piatok) o 18.00 hod.

v priestoroch bufetu DINO na Sĺňave, Piešťany.

Program valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti TJ Bezovec od poslednej členskej schôdze
  4. Správa mandátovej komisie
  5. Plán činností na rok 2020 a príprava plánu na rok 2021
  6. Zmena sídla občianskeho združenia
  7. Predloženie návrhu uznesenia a schválenie uznesenia.
  8. Záver

S pozdravom

Ing. Ladislav Bábik

predseda TJ Bezovec Piešťany