42.ročník Bakuľový pochod

Vážení turisti,

dovoľujeme si Vás pozvať už na 42.ročník Bakuľového pochodu, ktorý sa uskutoční dňa 18.09.2021 (sobota).

Tešíme sa na Vašu účasť!

H o r á m  z d a r !

viac na :Bakuľový-pochod 2021