Piešťany, železničná stanica – Banka – Plešiny – Motorest Čertova pec (Žltá TZT č. 8123 – Chodník Karola Domina)

Žltý turistický značený chodník (TZT) č. 8123 bol  pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR  (1918 – 2018)  a zároveň aj konania 65. ročníka celoslovenského letného zrazu KST v Piešťanoch, premenovaný na chodník Karola Domina.

Za týmto účelom sa museli pre inštalovať všetky kovové  tabuľky na turistických informačných miestach (TIM), kompletne  opraviť  pasové maľované značenie a to najmä v tých miestach kde bola vykonávaná ťažba drevenej hmoty.  Okrem toho bol chodník predĺžený  o úsek od Piešťany, železničná stanica po Piešťany, kolonádový most. Pred vytýčením a  vyznačením nového úseku, značkár KST Slavo Frčka si tuto skutočnosť dopredu odkonzultoval aj odsúhlasil so správcom miestnych komunikácii  Služby mesta Piešťany (takže sa nič nebilo  na čierno).

Predĺženie TZT č. 8123 bolo najme  preto aby turisti, ktorý prichádzajú do Piešťan  vlakmi alebo autobusmi sa vedeli bezproblémov dostať  ulicami mesta Piešťany priamo na na turistické značené trasy  (TZT) v pohorí Považského Inovca.

Tieto práce boli vykonané a dokončené  pred začiatkom letného zrazu KST v Piešťanoch. Premaľovanie aj výmenu tabuliek vykonal kompletne  Slavo Frčka, značkár KST.  Pri výmene celého TIM Plešiny pomáhal Michal Fiala.

Takisto ako aj na ostatných TZT aj tu bola spravená kompletné elektronická pasportizácia.

Nákup farieb, pomocného materiálu, cestovné náklady spojené s opravami na TZT č. 8123  kompletne znášal TJ Bezovec Piešťany! Smerové tabuľky a tabuľky miestneho názvu  na TIM  dodal KST.