Plán akcií TJ Bezovec Piešťany na rok 2019

dátum akcia vedúci telefón e-mail ročník
23.3.2019 OTVORENIE 100 JARNÝCH Jaroslav Mihalik 0907488977 tjbezovec@gmail.com 63
1.5.2019 HORE VÁHOM – DOLE VÁHOM Iveta Odrášiková 0907111032 i.m.o@azet.sk 6
1.5.2019 Pieščanská Buď Fit Ladislav Beleščák 0905620107 ladislav.belescak@askpn.sk 44
8.6.2019 INOVECKÁ 50-KA Rudolf Drlička 0907583800 rdrlicka@azet.sk 40
21.9.2019 BAKUĽOVÝ POCHOD Jaroslav Mihalik 0907488977 tjbezovec@gmail.com 40
16.11.2019 BLATOVÝ POCHOD Rudolf Drlička 0907583800 rdrlicka@azet.sk 41
31.12.2019 SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MARHÁT Jaroslava Böhma Rudolf Drlička 0907583800 rdrlicka@azet.sk 48